Slik klager du på innholdstjenester

Uansett hvilket mobilselskap som er din operatør, så er de pliktige til å behandle din klage av en innholdstjeneste, så lenge denne er belastet din faktura/ kontantabonnement. Mobilselskapet ditt har plikt å kunne dokumentere at fakturaene sine er korrekte.

Dette gjelder også om innholdstjenesten kommer fra et annet selskap, men blitt belastet deg via din mobiloperatør.
Send en skriftlig klage til mobilselskapet ditt, gjerne via epost, og krev at de beviser at DU faktisk HAR bestilt disse innholdstjenestene! Skriv gjerne at inntil saken er løst, så trekker du fra beløpet til innholdstjenesten når du betaler resten av mobilregningen. Si det ikke foreligger noen gyldig avtale hvor du har akseptert å kjøpe disse tjenestene.
Forbrukerportalen har en juridisk korrekt standardtekst du kan bruke og kopiere når du vil klage til teleoperatøren din.

Slik klager du på regning direkte fra innholdsleverandør

Da må du sende en klage direkte til innholdsleverandøren som har sendt deg regning, ikke til mobiloperatøren din.

Hvis du ikke når fram med klagen og kravet ditt om å redusere eller slette en regning, kan du få hjelp ved å kontakte Forbrukerrådet på tlf 03737 eller  www.forbrukerradet.no eller du kan henvende deg til Forbrukerombudet  www.forbrukerombudet.no

Ytterligere tips og bistand kan du få hos Brukerklagenemnda på tlf. 2209 1860

Kan mobilabonnementet mitt bli sperret om jeg ikke betaler for innholdet ?

Mobiltelefonoperatøren kan IKKE sperre for vanlige samtaler etc, så lenge du betaler løpende kostnader for abonnementsavgift/ -trafikk.

Dette gjelder også om du holder tilbake penger du er blitt krevd for innholdstjeneste du er uenig i og har påklagd.

Hva gjør jeg hvis jeg får regning for en fellesfakturert innholdstjeneste jeg ikke har bestilt?

Hvis du kjøper og bestiller en innholdstjeneste via din mobil eller internett som IKKE kommer på telefonregningen din, så dreier det seg heller ikke om en fellesfakturert innholdstjeneste.

Eksempler på innholdstjenester som ER fellesfakturerte : ringetoner, nummeropplysning, spill og spilletjenester etc. Disse kommer da opp som spesifiserte belastninger på fakturaen fra din mobiloperatørleverandør (sammen med samtaleforbruk, SMS, data osv)

Da må du henvende deg direkte til dem som har sendt deg fakturaen. Send dem gjerne en epost og si hvorfor du oppfatter fakturaen fra dem som urimelig og be dem slette kravet mot deg.

Det selskapet som har sendt deg en regning er lovpålagt å svare på alle henvendelser om innholdstjenestene på din telefonregning. Dette gjelder også hvis tjenesteinnholdet er levert av andre (som f.eks en ringetone eller noe annet som er lastet ned). Hvis telefoniselskapet ditt avviser ansvar og ber deg heller kontakte innholdsleverandøren direkte, så kan du ta klagen din videre.

I løpet av 3 uker etter du har sendt klagen din, skal du ha mottat svar fra dem. Om du ikke er fornøyd eller enig i svaret, har du rett til å klage videre oppover til Brukerklagenemda for Elektronisk kommunikasjon (BKN)  www.brukerklagenemda.no

Det er gratis for deg som forbruker å klage til BKN, men kravet deres er at du først har klaget direkte til teleselskapet.

Viktig å huske når mobilabonnementet benyttes av barn og unge

Veldig mange norske mindreårige disponerer egen mobiltelefon. Som umyndige har de ikke lov til å stifte gjeld, så som oftest er det foreldrene som står juridisk ansvarlig som innehaver av barnas mobilnummer og -abonnement.
Foreldrene bestiller gjerne et begrenset abonnement til barna, hvor summen av samtaler, tekstmeldinger og datatrafikk ikke overstiger mer enn kr 100 eller 200 pr mnd. Men dette hindrer ikke barna i å gjøre kjøp av ekstra innholdstjenester.

Derfor bør foreldrene som bestiller mobilabonnement til barna sine, også få det registrert hos operatøren at brukeren er mindreårig. Dette styrker en evt klagesak senere, om operatøren likevel har tillatt uholdbart dyre innholdskjøp i dette abonnementet.