Hva er SMS innholdstjenester?

Innholdstjeneste er en fellesbetegnelse for alle ekstra tjenester du bestiller til og fra din mobil. Som oftest ved å ringe / sende SMS til et 4- eller 5-sifret nummer. Du blir belastet for dette digitale innholdet på din neste mobilregning, eller ved at tjenestebeløpet trekkes fra ditt forskuddsinnbetalte beløp om du har et kontanttelefon-abonnement.

En innholdstjeneste kan være gratis, men koster som oftest penger utover ditt faste månedsabonnement for å bruke mobiltelefonen. Det kan f.eks være nye ringetoner, betaling for bompassering eller parkering av bilen din. Enkelte kiosker, butikker og serveringssteder lar deg også betale i kassen med mobilen din.
Andre, typiske innholdstjenester er å motta varsling på din mobil, søke i nummeropplysning, stemme på din foretrukne kandidat i et TV program, mobilspill eller betaling for annonser og donasjoner til innsamlinger og veldedige organisasjoner.

Enkle spørrekonkurranser, quiz eller andre konkurranser på internett, i blader og aviser, kan ha løpende kostnader i form av at du blir å måtte betale for SMS’er som kan fortsette å komme i lang tid, helt til du selv sier opp abonnementet/ påmeldingen din.

Andre eksempler på innholdstjeneste, er FINN-annonser, bestilling av lege-time, bestilling og mottak av engangs-passord via SMS. Andre varianter kan være værvarsel, eller SMS’er om politiets trafikkontroller i de områdene du har bestilt varsel om. Det kan også være chat eller overprisede informasjonsmeldinger inn på din mobiltelefon.

Abonnement og løpende ekstra-kostnader

Prisen for en innholdstjeneste kan variere kraftig fra tilbyder til tilbyer, og alt etter hva det er du har bestilt. Det er ikke din egen mobiloperatør som bestemmer dette. De viderefakturerer bare kostnaden for tjenesten fra de forskjellige leverandørene.

De fleste innholdstjenester gjelder for kun den ene tingen du kjøper og ønsker å betale for. Andre ganger fungerer tjenesten som et løpende abonnement, med en avtalt bindingstid, eller fram til du selv velger å fysisk avbestille videre leveranser av denne tjenesten. Glemmer du å avbestille, vil du automatisk få nytt digitalt innhold levert til din mobil mot ny betaling, selv om du kanskje ikke hadde tenkt å bestille dette noe mer. Mobilkundene må selv være obs på dette.

Markedsføringsloven i Norge stiller strenge krav til at informasjonstjenester skal klart og tydelig oppgi hva dette blir å koste forbrukeren som bestiller den. Det er ikke lov å lage villredende reklame overfor barn og unge, men det er ingen tvil om at en stor kjøper-andel av denne voksende millionindustrien består av ungdommer som ikke alltid forstår helt hva det koster å bruke mobiltelefonen.

Konkurranser kan være innholdstjeneste du må betale for

Noen ganger kan man la seg friste til å melde seg på en konkurranse med pengepremier eller andre lokkemidler. Du må gjerne registrere deg med telefonnummeret ditt, svare bekreftende og motta et passord eller en PIN-kode via SMS for å delta i konkurransen.

I slike konkurranser er det gjerne SMS’ene du mottar som du må betale for pr stk. De SMS’ene og svarene du selv sender inn til konkurransen, er som oftest gratis. Konkurransen – og kostnaden med å motta disse innkommende SMS’er løper helt til du sier opp avtalen, så her må man være på vakt!

Du er selv juridisk ansvarlig for å sette deg inn i vilkårene og betingelsene for hver slik konkurranse du melder deg på. Vær særlig obs på hvilke regler som gjelder for påmelding og særlig for utmelding.